muzzle velocity

muzzle velocity
noun
the velocity of a projectile as it leaves the muzzle of a gun
Hypernyms: ↑speed, ↑velocity

Useful english dictionary. 2012.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • muzzle velocity — n. the velocity of a projectile as it leaves the muzzle of a firearm: expressed in feet per second …   English World dictionary

  • Muzzle velocity — For the computer video game, see Muzzle Velocity (computer game). Muzzle velocity is the speed a projectile has at the moment it leaves the muzzle of the gun[1]. Muzzle velocities range from approximately 400 ft/s (120 m/s) to… …   Wikipedia

  • muzzle velocity — The velocity of a projectile with respect to the muzzle at the instant the projectile leaves the weapon. The muzzle velocity of a bullet fired from an aircraft is unaffected by the speed of the aircraft (e.g., a bullet fired backward from a tail… …   Aviation dictionary

  • muzzle velocity — pradinis greitis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Didžiausias sviedinio (kulkos) greitis. Suteikiamas sviediniui (kulkai) judant vamzdžio kanalu ir parako dujų poveikiminiu šūvio periodu, t. y. tam tikru nuotoliu nuo vamzdžio. Pradinis greitis …   Artilerijos terminų žodynas

  • muzzle velocity — šaudmens greitis žiotyse statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sviedinio (kulkos, minos) greitis vamzdžio atžvilgiu išlėkimo iš vamzdžio momentu. Šaudmens greitis žiotyse lemia ↑šaudmens energijos žiotyse dydį. Šaudmens greitis žiotyse yra 1–2%… …   Artilerijos terminų žodynas

  • muzzle velocity — žiotinis greitis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Santykinis sviedinio greitis išlėkimo iš vamzdžio metu (sviedinio greitis vamzdžio atžvilgiu). Žiotinis greitis lemia sviedinio ↑žiotinę energiją. Žiotinis greitis yra 1–2% mažesnis už pradinį… …   Artilerijos terminų žodynas

  • Muzzle Velocity (video game) — Muzzle Velocity Developer(s) Code Fusion Publisher(s) Digi4fun Platform(s) Windows/DOS Release date(s) …   Wikipedia

  • muzzle velocity — The velocity of a projectile with respect to the muzzle at the instant the projectile leaves the weapon …   Military dictionary

  • muzzle velocity — noun The velocity of a discharged projectile at the muzzle of a firearm …   Wiktionary

  • muzzle velocity — Ordn. the speed of a projectile, usually expressed in feet or meters per second, as it leaves the muzzle of a gun. [1875 80] * * * …   Universalium

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”